Jouw privacy

BEAU VISAGE WOLVEGA

Privacyverklaring van Schoonheidssalon Beau Visage
Schoonheidssalon Beau Visage, gevestigd aan Tulpstraat 12 8471 KL Wolvega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tulpstraat 12 8471 KL Wolvega +31636053298 www.schoonheidssaolonwolvega.nl
Anita Scheltinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Beau Visage. Zij is te bereiken via info@beauvisagewolvega.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel
Schoonheidssalon Beau Visage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Lijst met contactgegevens van de cliënt via een app
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gezondheidsgegevens via huidanalyse/intakeformulier
– Indien van toepassing voor – en na foto’s
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beauvisagewolvega.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schoonheidssalon Beau Visage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Schoonheidssalon Beau Visage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Beau Visage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon Beau Visage) tussen zit. Schoonheidssalon Beau Visage gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Officepakketten, zoals excel en word.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Beau Visage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: deze gegevens worden tot twee jaar na de laatste behandeling bewaard. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Indien je bonnen/facturen op naam hebt ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens: worden gebruikt voor communicatie over afspraken en voor onze dienstverlening. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard na jouw laatste afspraak. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Adresgegevens: deze gegevens worden alleen bewaard indien je bonnen/facturen op naam en adresgegevens wilt ontvangen. Deze gegevens
minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen. Je hebt ten aller tijden de mogelijkheid om je gegevens in te zien, (deels) te laten verwijderen en wijzigingen door te laten voeren. Neem hiervoor contact op via de mail, het contactformulier, telefonisch of persoonlijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Beau Visage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld de Belastingdienst. Soms is het in uw belang dat wij gegevens delen met derden zoals bijvoorbeeld informatie over een verdacht plekje op de huid dat gedeeld moet worden met uw huisarts. In dit laatste geval doen wij dit altijd in overleg met u en indien mogelijk via uzelf. Daarnaast kan het zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. Maar maakt u zich geen zorgen: als wij gebruik maken van een derde partij zullen wij die partij ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en die partij de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als wij dat doen. In geen geval geven wij gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoonheidssalon Beau Visage gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij kunnen nagaan hoe u gebruikt maakt van onze website. De door Google verzamelde informatie(inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw gegevens niet combineren met andere informatie die zij over u heeft en Google houdt zich aan de Safe Harbour-beginselen. Dat betekend in feite dat Google hetzelfde niveau van beveiliging en verantwoorde omgang met uw gegevens garandeert, zoals dat in Nederland en de rest van Europa verplicht is.

Hyperlinks
Op onze website wordt nogal eens verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink. Als u hierop klikt verlaat u onze site en kunnen wij uw privacy niet meer garanderen. De privacyverklaring van die betreffende website is dan van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Beau Visage en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beauvisagewolvega.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schoonheidssalon Beau Visage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Beau Visage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beauvisagewolvega.nl.
Schoonheidssalon Beau Visage heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk.

Klachten
Wij horen graag de klacht eerst van u zodat wij u van een passende oplossing kunnen voorzien. U hebt het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kloppen uw gegevens niet? Heeft u vragen?
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben. Kloppen die volgens u niet? Neem dan vooral contact met ons en dan passen wij ze aan. Schroom ook niet ons te mailen als u vragen heeft over onze privacy voorwaarden op info@beauvisagewolvega.nl

Schoonheidssalon Beau Visage
Tulpstraat 12 8471 KL Wolvega